Sơn sàn nhà xưởng là một giải pháp không hề mới tuy nhiên đây là vấn đề luôn được các chủ đầu tư và doanh nghiệp cân nhắc kĩ lưỡng. Điều này là tâm lý chung bởi hiệu quả mà nó đem lại có xứng với những gì các đơn…