Các công trình dược phẩm luôn được đề cao vấn đề vệ sinh và ngăn ngừa các tác nhân gây hại từ bên ngoài nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn GMP, GLP,GSP,…Riêng đối với sàn phòng dược, vấn đề hạn chế bụi bẩn bám lại, sàn liền mạch và dễ…