Sơn Epoxy Polyurethane (gọi tắt là sơn epoxy PU) là sản phẩm sơn sàn công nghiệp đang mang lại hiệu quả rõ rệt cho các nhà xưởng tại nước ta hiện nay. Giải pháp này đang được đa số các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, nước giải khát…Để…