Sơn sàn epoxy là giải pháp mang đến  sự đa dạng về tính năng và có thể đáp ứng hầu hết cho các loại sàn công nghiệp hiện nay. Riêng đối với phương pháp sơn hệ lăn, ngoài việc lựa chọn sản phẩm thì kĩ thuật là một điều không…