Sơn PU nền bê tông kho lạnh công nghiệp là một trong những giải pháp dành cho khu vực bảo quản có diện tích lớn, có trọng tải cao, có xe nâng di chuyển liên tục. Đây là một trong những nhu cầu chính của các doanh nghiệp có kho…