Sơn nền phòng sạch epoxy là điều không thể thiếu đối với nhiều xưởng công nghiệp nói chung và đặc biệt là xưởng sản xuất thiết bị điện tử nói riêng. Đây là một trong những giải pháp về sàn có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe…