Với nhu cầu nhằm mang lại sự thuận lợi cho việc phát triển và tiêu thụ sản phẩm thì ngay từ khâu nhà xưởng phải được đảm bảo các tiêu chuẩn nhất là với các lĩnh vực: dược phẩm, thực phẩm, nước giải khát,… Riêng đối với nền nhà xưởng,…