Tại các xưởng in công nghiệp, trong quá trình hoạt động sản xuất, di chuyển với tần suất lớn tạo ra sự ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng đến năng suất hoạt động. Riêng đối với nền, tường, quá trình bụi đọng lại kèm theo đó là quá trình ma…