Sơn chống trượt epoxy là sản phẩm sơn chống trơn trượt công nghiệp hiệu quả nhất đã và đang mang lại những hiệu quả vượt trội nhất cho các khu vực có yêu cầu cao về độ bám trong khi di chuyển như ram dốc, hành lang, tầng hầm…Ngoài tính…