Trong quá trình thi công sơn sàn epoxy, công đoạn xử lý bề mặt là một trong những khâu đầu tiên và quan trọng nhất mang lại sự hoàn thiện về chất lượng cũng như thẩm mỹ cho sàn. Để tạo nên sự hoàn hảo ngay từ bước đầu tiên, những điều…