Thi công sơn epoxy tự san phẳng là một trong những giải pháp về sàn công nghiệp dành cho những nhà xưởng theo tiêu chuẩn hoặc những khu vực có yêu cầu cao về sàn, nền. Tuy nhiên ngoài chất lượng sơn sàn epoxy mang lại thì giá thành cũng…