Sơn epoxy tự san phẳng, sơn tự phẳng, tự trải hay sơn tự cân bằng đều là các thuật ngữ dùng để nói về dòng sơn epoxy cao cấp có khả năng tự cân bằng giúp che lấp các khuyết điểm trên bề mặt sàn bê tông khi thi công…